Κασιμάτης Παναγιώτης
Web Developer

web design, front-end development, user experience design & graphic design

Κασιμάτης Παναγιώτης
Web Developer

web design, front-end development, user experience design & graphic design.

Εργαλεία εξειδίκευσης

Εργαλεία εξειδίκευσης

Web Developer Panagiotis Kasimatis
Web Developer Panagiotis Kasimatis
Web Developer Panagiotis Kasimatis
Web Developer Panagiotis Kasimatis
Web Developer Panagiotis Kasimatis
Web Developer Panagiotis Kasimatis
Web Developer Panagiotis Kasimatis
Web Developer Panagiotis Kasimatis
Web Developer Panagiotis Kasimatis
Web Developer Panagiotis Kasimatis
Web Developer Panagiotis Kasimatis
Web Developer Panagiotis Kasimatis
kasimatis panagiotis wordpress
Web Developer Panagiotis Kasimatis
Web Developer Panagiotis Kasimatis
cs-cart
Web Developer Panagiotis Kasimatis
Web Developer Panagiotis Kasimatis
Web Developer Panagiotis Kasimatis
Web Developer Panagiotis Kasimatis
Web Developer Panagiotis Kasimatis
cs-cart

Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά

2016-2017 Πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης “Web Developer” Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2009-2015 Πτυχίο τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης.

2016-2017 Πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης “Web Developer” Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2009-2015 Πτυχίο τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης.

2016-2017 Πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης “Web Developer” Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2009-2015 Πτυχίο τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης.

Γεννήθηκα στα Κύθηρα, σπούδασα στο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι προπτυχιακές σπουδές στο τμήμα καλύπτουν εξίσου τα αντικείμενα του υλικού, του λογισμικού, των εφαρμογών της πληροφορικής, και της θεωρίας. Επίσης μέσα από τις εργασίες στο τμήμα καλλιεργήθηκε η ικανότητα σύνθεσης και η νοοτροπία του μηχανικού. Υπήρξαν και μαθήματα της παιδαγωγικής κατάρτισης με τα οποία καλύφθηκε πλήρως όλο το φάσμα της επαγγελματικής απασχόλησης. Βέβαια από νωρίς κατάλαβα την κλήση μου στα πληροφοριακά συστήματα οπότε και στην πτυχιακή μου εργασία με θέμα: «Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη διαχείριση ερευνητικών έργων» εκτός από την υλοποίηση της εφαρμογής ασχολήθηκα και με την δημιουργία βάσης δεδομένων από την οποία γινόταν καταχώριση, αναζήτηση και ανάκτηση δεδομένων με βέλτιστο τρόπο. Υλοποίησα την εφαρμογή σε front-end και back-end επίπεδο.

Στην συνέχεια, αφού εκπλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις παρακολούθησα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα eLearning «Web Developer» του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε τομείς όπου συντελείται σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία, υποστήριξη, συντήρηση και χρήση Ιστοσελίδων (Web Sites) και λογισμικού εφαρμογών με έμφαση στη Web τεχνολογία (web applications). Ήταν ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Web development που πρόσφερε εξειδίκευση σε μαθήματα, HTML, JS, CSS, AJAX, Dreamweaver, Bootstrap, Photoshop, InDesign, Joomla. Τα μαθήματα κάλυπταν από βασικές έννοιες ανάπτυξης websites και web εφαρμογών μέχρι πιο προχωρημένες τεχνικές web development.

Έχω εργαστεί πάνω με τη δημιουργία, διαχείριση, συντήρηση σύγχρονων διαδικτυακών καταστημάτων  και την ενσωμάτωσή τους στην αγορά με τη βοήθεια του εξειδικευμένου SEO και Digital Marketing. 

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις γνώσεις και την προσωπικότητα μου μπορείτε να βρείτε στο βιογραφικό μου: